lactaconsult.nl

Praktisch lactatiekundig advies in regio Oosterhout

BC LactaConsult is een zelfstandige lactatiekundige praktijk voor professionele begeleiding bij borstvoeding. Mijn praktijk is gevestigd in Oosterhout en mijn werkgebied bestrijkt een straal van ongeveer 25 kilometer daar omheen.

Borstvoeding is de natuurlijke manier om baby’s goede voeding te geven, maar het gaat niet altijd vanzelf. Soms heb je een extra steuntje in de rug nodig. Je kunt niet alleen als ouders bij mij terecht voor scholing/verdieping, maar ook als professional.

Wat is een lactatiekundige?

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding.

Voor veel algemene vragen over borstvoeding kunt u terecht bij de aangewezen zorginstanties, zoals:

 • consultatiebureaus;
 • de huisarts;
 • uw verloskundige en/of gynaecoloog;
 • de vrijwilligsters van  ‘La Leche League’;
 • intakers kraamzorginstellingen;
 • verpleegkundigen ziekenhuis.

Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of problemen waarbij specifiekere aandacht, kennis en ervaring nodig is. Lactatiekundig maatwerk biedt dan uitkomst. Tijdens het consult zal ik binnen de marges van veiligheid voor jullie kindje en jouw comfort blijven. Het gaat hierbij vooral om het zodanig adviseren met jouw mogelijkheden en wensen als uitgangspunt.

Wanneer kun je een lactatiekundige inschakelen?

Tegenwoordig bereiden ouders zich goed voor op het geven van borstvoeding middels boeken, een cursus/informatieavond. Als het geven van borstvoeding toch niet gaat zoals de ouders dat voor ogen hadden (om welke reden dan ook), dan is tijdige begeleiding, die aansluit bij wat haalbaar is voor de ouders, heel belangrijk.

Gelukkig zijn veel verschillende hulpverleners bewust van de gezonde eigenschappen van moedermelk en krijg je goede begeleiding bij het geven van borstvoeding. Ook professionals worden gedegen opgeleid. Maar daar waar de zorg specialistisch wordt, kun je een beroep doen op mij als lactatiekundige.

Ouders besluiten bijvoorbeeld om een lactatiekundige in te schakelen als:

 • ze een moeizame start hebben (kunstverlossing);
 • er sprake is van spruw, borstontsteking of aanhoudende pijn;
 • er herhaalde (dreigende) borstontstekingen voorkomen;
 • er onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby is;
 • er sprake is van vroeggeboorte en de (spannende) overgang naar volledige borstvoeding gemaakt kan worden;
 • voedingen een strijd gaan worden;
 • er sprake is van een ziekte/handicap van moeder en/of kind;
 • men besluit om alsnog/opnieuw te beginnen met borstvoeding;
 • pijnklachten of zelfs wondjes het plezier bederven (meestal zeer vlot te verbeteren door het aanpassen van de aanlegtechnieken);
 • het afbouwen van het tepelhoedje niet zelfstandig lukt;
 • het kolven pijnlijk is of de combinatie met betaald werk moeizaam verloopt.

Voor specialistische hulp bij het moeizaam wennen/overgaan op de fles of bij het lastig te introduceren van vast voedsel, verwijs ik ouders naar Lidwine Schoonhoff. Zij is een preverbaal logopedist en eigenaar van de praktijk Logopedie bij Ons. Zij kan vanuit de basisverzekering meerdere behandelingen/begeleiding geven.