lactaconsult.nl

Jacqueline

Introductie

Mijn naam is Jacqueline van den Berg. Naast mijn dienstverband bij de GGD jeugdgezondheidszorg en de afdeling moeder en kind van het ziekenhuis,  werk ik ook voor mijn eigen lactatiekundige praktijk,  LactaConsult. Tot 2018 hebben Lidwine Schoonhoff en ik nauw samengewerkt in maatschap Borstvoeding Brabant, waar we onder meer samen cursussen, scholingen en diverse mammacafe’s hebben verzorgd. Lidwine is ondertussen werkzaam als preverbaal logopedist voor haar eigen praktijk Logopedie bij Ons. Samen willen we, ieder vanuit ons eigen vakgebied, ouders verder helpen bij voedingsproblemen met hun pasgeboren kindje(s). 

Ervaringsdeskundige

Borstvoeding geven is een aangeleerde vaardigheid. Daar ben ik zelf, druk stuntelend met onze oudste dochter aan de borst, achter gekomen. Hier en daar op een dwaalspoor gezet door goed bedoelde (on)gevraagde adviezen, vond ik het een enorme uitdaging borstvoeding tot een succes te brengen.

Achteraf gezien had ik me beter willen voorbereiden, maar er waren toen nog weinig of geen mogelijkheden waar ik professionele voorlichting over borstvoeding kon krijgen. Ik ontdekte dat er ook bij andere moeders een grote behoefte bestond voor goede, praktische informatie.

De borstvoedingscursus kreeg steeds meer vorm door de vragen en ervaringen van ouders. Ook door de nauwe samenwerking met Lidwine Schoonhoff (logopedist), heb ik mijn kennis steeds meer kunnen verdiepen om zo ouders nog beter van dienst te kunnen zijn.

Eventuele vervolgafspraken

Na één of meerdere gesprekken kan indien nodig een vervolgconsultatie plaatsvinden. We bekijken dan de verbeteringen en de resterende knelpunten. Tussentijds houden we contact.

Mijn werkwijze

Bij een lactatiekundig consult kom ik (bij voorkeur) bij je thuis, maar het kan ook in mijn praktijk of op een andere locatie plaatsvinden. Tijdens het consult:

  • Stel ik gerichte vragen om een goed beeld te krijgen van de situatie of uw hulpvraag.
  • Observeer ik nauwlettend en geef ik aanwijzingen en adviezen.
  • Maak ik een stappenplan waarin ik informatie, aanwijzingen en advies geef. Nadat ik dit thuis heb uitgewerkt, zal ik het naar jullie opsturen.
  • Maak ik tevens, bij verwijzing (en alleen na jullie instemming), een overzicht van de gemaakte afspraken voor andere hulpverleners. Meestal overhandigen ouders bij de eerstvolgende afspraak met de verwijzer zelf het verslag. 

Professionele loopbaan

Om op al mijn vragen een eenduidig antwoord te krijgen, ben ik in 1995 gestart met de interne opleiding van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Door het vrijwilligerswerk als contactpersoon kon ik met wetenschappelijk onderbouwde informatie ook andere jonge moeders helpen om zo lang (deels) borstvoeding te geven als ze wensten.

Tijdens deze periode heb ik met veel plezier borstvoeding gegeven aan onze twee jongste kinderen en ben ik overtuigd geraakt van het belang van goede informatie en begeleiding bij borstvoeding.  Sinds 2003 werd bij Thebe Mark en Maasmond (Kraam & JGZ) de borstvoeding mijn professionele aandachtsgebied. Om ook bij zeer specifieke problemen hulp te kunnen bieden, heb ik in 2005 met succes het internationaal erkende examen gehaald. Ik ben dan nu ook een International Board Certified Lactation Consultant.

In 2006, ben ik, naast mijn werkzaamheden bij Thebe Kraam & JGZ, gestart met een particuliere praktijk. Mijn intentie is om zoveel mogelijk ouders en kinderen hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Ik ben hiervoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Zie hier voor de algemene voorwaarden.

Sinds januari 2010 ben ik ook werkzaam in een regionaal ziekenhuis, naast een dienstverband met de GGD iJGZ.