lactaconsult.nl

Praktisch

WHO code

Als lactatiekundige IBCLC houd ik me aan de Internationale Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes). De Code is van toepassing op de marketing van (en dus niet op het gebruik van!) en op alle daarmee samenhangende activiteiten, van de volgende producten:
vervangingsmiddelen voor moedermelk, waaronder kunstmatige zuigelingenvoeding, andere melkproducten die bedoeld zijn als aanvulling, opvolging of vervanging voor moedermelk zoals opvolgmelk bijvoorbeeld flessen en spenen.
De WHO-code heeft als doel dat ouders zonder beïnvloeding door commerciële partijen zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
Ik houdt zich zo goed mogelijk aan de WHO-code en werk met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden, maar verkoop geen producten en maak geen reclame voor welk merk dan ook.
Hier lees je meer over de WHO code.

Diensten op een rijtje

Na het consult zal je een email met factuur ontvangen.

Verzekering

De kosten van een consult worden door steeds meer zorgverzekeraars vergoed vanuit een aanvullend pakket. Bekijk je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekering.

Klachten

Mocht je ondanks mijn inzet, ontevreden over de service die ik je geboden heb, zou ik het  fijn vinden als je me dit zo snel mogelijk (schriftelijk) laat weten. Dan kunnen we in een gesprek samen een oplossing zoeken. Mocht dit onverhoopt een keer niet lukken, dan kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVL (mijn beroepsvereniging). Via de NVL ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Lees hier de Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid.